Open/close
rasprava-odrzivost-humanistickih-vrijednosti-i-demokratskih-principa-je-odrzivost-europske-unije

30. travnja, 2019.

Novosti

Rasprava - Održivost humanističkih vrijednosti i demokratskih principa je održivost Europske unije

30. travnja 2019., na Pravnom fakultetu u Splitu predstavljena je studija o promjenama u javnim politikama prema migracijama u zemljama na Balkanskoj ruti u posljednjih 5 godina intenzivnog izbjegličkog i migrantskog vala i potaknuta rasprava o statusu civilnog društva u Hrvatskoj, te svrhovitosti uloge institucionalnih mehanizama za potporu civilnom društvu, poput Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Predstavljanjem studije o promjenama u javnim politikama prema migracijama u zemljama na Balkanskoj ruti i utjecaju promjena na opće društvene vrijednosti ciljali smo potaknuti raspravu sa studentima i studenticama Pravnog fakulteta u Splitu. 

Rasprava je proširena na Status civilnog društva u Hrvatskoj i probleme s kojima se suočava, te rad institucionalnih mehanizama za njegovu podršku, uz prijedlog zaključaka za djelovanjem u cilju unaprjeđenja stanja. 

Studiju o promjenama u javnim politikama prema migracijama u zemljama na Balkanskoj ruti možete pogledati ovdje.

Nakon konferencije panelisti su sudjelovali u TV emisiji Cenzura koja se emitira svakog tjedna na TV Jadran Split, Nova TV Pula i RI TV Rijeka.

Nove migracijske politike - TV Mreža 

Pogledajte TV emisije Cenzura - Status civilnog društva u Hrvatskoj  i Cenzura - Javne politike prema migracijama u zemljama na Balkanskoj ruti 


Projekt je sufinanciran iz programa "Europa za građane" Europske Unije, u okviru projekta " Održivost humanističkih vrijednosti i demokratskih principa je održivost Europske Unije".

Project is co-funded by the "Europe for Citizens" program of the European Union within the project "Sustainability of humanistic values and democratic principles - sustainability of the European Union".


Partneri / Partners


Javne politike prema migracijama u zemljama na Balkanskoj ruti

01. svibnja, 2019 / Televizijske emisije

Javne politike prema migracijama u zemljama na Balkanskoj ruti

Munir Podumljak iz udruge Partnerstvo za društveni razvoj - Zagreb predstavlja studiju o promjenama u javnim politikama prema migracijama u zemljama na „Balkanskoj ruti“ te utjecaju tih promjena na opće društvene vrijednosti.

CENZURA PLUS je neprofitna organizacija civilnog društva iz Splita, koja metodama neovisne televizijske produkcije, van institucionalnog obrazovanja i javnog zagovaranja promiče ljudska prava, slobodu medija i radi na razvoju civilnog društva

Pravobranitelj/ica

Partneri i suradnici

PSD Sil BCSDN
 

Donatori

Eu razvoja ljudskih potencijala Ministarstvo kulture Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Norveški fond Ured za udruge Europe for citizens Strukturni i investicijski fondovi AEM Ministarstvo socijalne politike i mladih
 

Projekti “Socijalne usluge – nove mogućnosti za zapošljavanje”, “Volontiranjem prema društveno i ekonomski snažnijim zajednicama“, “Aktivnim građanstvom prema razvoju i boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama južne Hrvatske“, “Društveno (socijalno) poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti”, “Odgovorna i proaktivna zajednica – garancija socijalne uključenosti i bolje kvalitete života svojih građana” sufinancirani su od strane Europske unije. Projekti su također sufinancirani od strane Ureda za udruge Vlade RH, Ministarstva kulture, Ministarstva socijalne politike i mladih, te Agencije za elektroničke medije. Projekt „Unapređenje ljudskih prava u lokalnim zajednicama“ financiran je kroz Financijski mehanizme europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam 2009.-2014.