Open/close
poziv-za-kandidature-za-nadzorni-odbor-cenzure-plus

28. rujna, 2016.

Novosti

POZIV ZA KANDIDATURE ZA NADZORNI ODBOR CENZURE PLUS

Cenzura Plus, u cilju unaprjeđenja neovisnog upravljanja uvodi neovisni nadzor, u vidu Nadzornog odbora, te vremenom namjerava uspostaviti Upravni odbor, koji će za većinu članica/članova imati vanjske članove/ice, koji će neovisno, angažirano, sustavno i informirano upravljati organizacijom.

Uvjeti za članstvo u Nadzornom odboru su slijedeći:

- da kandidati/kinje nemaju nikakav „sukob interesa“ sa bilo kojom zaposlenicom/kom u Cenzuri Plus, nikakav privatni/obiteljski ili platežni odnos,

- da su kandidati/kinje i prethodno pokazale interes za rad civilnog društva, poznaju kako organizacije civilnog društva funkcioniraju i motivirane su doprinijeti demokratizaciji društva i vrijednostima sukladnim vrijednostima Cenzure Plus,

- da kandidati/kinje posjeduju profesionalni status i ekspertize, koje mogu osigurati profesionalan nadzor poslovanja i kvalitativan doprinos radu Cenzure Plus,

- da kandidati/kinje cijene osobni i poslovni integritet i kao takve su i prepoznate u zajednici.

"Prava i obveze" članova i članica Nadzornog odbora opisane su u poslovniku Nadzornog odbora.

Pozivamo sve zainteresirane osnažiti i podržati naš rad osobnim doprinosom, da svoj iskaz interesa za članstvo u Nadzornom odboru Cenzure Plus, zajedno sa svojim životopisima, dostave na e-mail: cenzuraplus@cenzura.hr, zaključno sa 7. listopada 2016. 

Nakon prispijeća prijava, u roku od 14 dana, Cenzura Plus će na Skupštini izabrati nove članice/članove Nadzornog odbora, među pristiglim kandidaturama i izbor objaviti na svojoj web stranici, te svima koji su poslali kandidature, poslati informaciju o izboru.. U ovom trenutku Cenzura Plus popunjava dva mjesta u Nadzornom odboru.

Cenzura 27.07.2018.

30. srpnja, 2018 / Televizijske emisije

Cenzura 27.07.2018.

Udruga Are you syrious osnovana je s ciljem pružanja pomoći izbjeglim osobama, te osim pružanja direktne pomoći kontinuirano radi na poboljšanju životnih uvjeta izbjeglih osoba zagovaranjem njihovih ljudskih prava i informiranju javnosti o stanju na izbjegličkim rutama. Zatvaranjem tzv. Balkanske rute i zadržavanjem većeg broja tražitelja azila u Hrvatskoj rad organizacije usmjeren je na izbjeglice smještene u Prihvatilištu za tražitelje azila Porin u Zagrebu. Posebno su se posvetili radu s djecom, radu na poboljšanju uvjeta života tražitelja azila i azilanata na području zdravstvene skrbi, smještaja, zaposlenja te obrazovanja. Volonteri udruge AYS bilježe najveći broj volonterskih sati u Hrvatskoj, Sloveniji te Grčkoj. Poslušajte njihove priče.

CENZURA PLUS je neprofitna organizacija civilnog društva iz Splita, koja metodama neovisne televizijske produkcije, van institucionalnog obrazovanja i javnog zagovaranja promiče ljudska prava, slobodu medija i radi na razvoju civilnog društva

Pravobranitelj/ica

Partneri i suradnici

PSD Sil BCSDN
 

Donatori

Eu razvoja ljudskih potencijala Ministarstvo kulture Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Norveški fond Ured za udruge Europe for citizens Strukturni i investicijski fondovi AEM Ministarstvo socijalne politike i mladih
 

Projekti “Socijalne usluge – nove mogućnosti za zapošljavanje”, “Volontiranjem prema društveno i ekonomski snažnijim zajednicama“, “Aktivnim građanstvom prema razvoju i boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama južne Hrvatske“, “Društveno (socijalno) poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti”, “Odgovorna i proaktivna zajednica – garancija socijalne uključenosti i bolje kvalitete života svojih građana” sufinancirani su od strane Europske unije. Projekti su također sufinancirani od strane Ureda za udruge Vlade RH, Ministarstva kulture, Ministarstva socijalne politike i mladih, te Agencije za elektroničke medije. Projekt „Unapređenje ljudskih prava u lokalnim zajednicama“ financiran je kroz Financijski mehanizme europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam 2009.-2014.