Open/close
poziv-za-kandidature-za-nadzorni-odbor-cenzure-plus

28. rujna, 2016.

Novosti

POZIV ZA KANDIDATURE ZA NADZORNI ODBOR CENZURE PLUS

Cenzura Plus, u cilju unaprjeđenja neovisnog upravljanja uvodi neovisni nadzor, u vidu Nadzornog odbora, te vremenom namjerava uspostaviti Upravni odbor, koji će za većinu članica/članova imati vanjske članove/ice, koji će neovisno, angažirano, sustavno i informirano upravljati organizacijom.

Uvjeti za članstvo u Nadzornom odboru su slijedeći:

- da kandidati/kinje nemaju nikakav „sukob interesa“ sa bilo kojom zaposlenicom/kom u Cenzuri Plus, nikakav privatni/obiteljski ili platežni odnos,

- da su kandidati/kinje i prethodno pokazale interes za rad civilnog društva, poznaju kako organizacije civilnog društva funkcioniraju i motivirane su doprinijeti demokratizaciji društva i vrijednostima sukladnim vrijednostima Cenzure Plus,

- da kandidati/kinje posjeduju profesionalni status i ekspertize, koje mogu osigurati profesionalan nadzor poslovanja i kvalitativan doprinos radu Cenzure Plus,

- da kandidati/kinje cijene osobni i poslovni integritet i kao takve su i prepoznate u zajednici.

"Prava i obveze" članova i članica Nadzornog odbora opisane su u poslovniku Nadzornog odbora.

Pozivamo sve zainteresirane osnažiti i podržati naš rad osobnim doprinosom, da svoj iskaz interesa za članstvo u Nadzornom odboru Cenzure Plus, zajedno sa svojim životopisima, dostave na e-mail: cenzuraplus@cenzura.hr, zaključno sa 7. listopada 2016. 

Nakon prispijeća prijava, u roku od 14 dana, Cenzura Plus će na Skupštini izabrati nove članice/članove Nadzornog odbora, među pristiglim kandidaturama i izbor objaviti na svojoj web stranici, te svima koji su poslali kandidature, poslati informaciju o izboru.. U ovom trenutku Cenzura Plus popunjava dva mjesta u Nadzornom odboru.

Emisija Cenzura-11.01.2019.

11. siječnja, 2019 / Televizijske emisije

Emisija Cenzura-11.01.2019. "Sva naša vjenčanja"

Izložba “Sva naša vjenčanja” po prvi puta u Hrvatskoj donosi dokumentaristički prikaz sklapanja životnih partnerstava u Republici Hrvatskoj. Na izložbi se mogu vidjeti slike 11 parova. “Ovi parovi koji su ovdje dali svoje fotografije, nije bilo neke prevelike potrebe da ih se nagovara, mislim da su svi oni svjesni da bez rada na vidljivosti se neće stvari pomaknuti pa su bili spremni žrtvovati i malo svoje privatnosti, za opće dobro. Ima onih parova koji nisu spremni tako javno istupiti i tu su različiti razlozi, još uvijek u mnogim mjestima i u mnogim situacijama ljudi ne mogu biti, nažalost, ono što jesu.

CENZURA PLUS je neprofitna organizacija civilnog društva iz Splita, koja metodama neovisne televizijske produkcije, van institucionalnog obrazovanja i javnog zagovaranja promiče ljudska prava, slobodu medija i radi na razvoju civilnog društva

Pravobranitelj/ica

Partneri i suradnici

PSD Sil BCSDN
 

Donatori

Eu razvoja ljudskih potencijala Ministarstvo kulture Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Norveški fond Ured za udruge Europe for citizens Strukturni i investicijski fondovi AEM Ministarstvo socijalne politike i mladih
 

Projekti “Socijalne usluge – nove mogućnosti za zapošljavanje”, “Volontiranjem prema društveno i ekonomski snažnijim zajednicama“, “Aktivnim građanstvom prema razvoju i boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama južne Hrvatske“, “Društveno (socijalno) poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti”, “Odgovorna i proaktivna zajednica – garancija socijalne uključenosti i bolje kvalitete života svojih građana” sufinancirani su od strane Europske unije. Projekti su također sufinancirani od strane Ureda za udruge Vlade RH, Ministarstva kulture, Ministarstva socijalne politike i mladih, te Agencije za elektroničke medije. Projekt „Unapređenje ljudskih prava u lokalnim zajednicama“ financiran je kroz Financijski mehanizme europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam 2009.-2014.