Open/close
poziv-na-izlozbu-u-sklopu-qfest-a-2018-bejrutski-kupaci-

28. svibnja, 2018.

Novosti

Poziv na izložbu u sklopu qFest-a 2018.: Bejrutski kupači

U subotu, 2. lipnja u 12 sati u Staroj gradskoj vijećnici u Splitu otvara se izložba Bejrutski kupači. Autor fotografija francuski je fotograf s londonskom adresom Vianney Le Caer, a fotografije prate grupu lokalnih muškaraca koji se u zimskom periodu sunčaju i kupaju na plaži Američkog sveučilišta u Beirutu. Izložba je dio qFEST-a, Festivala drugog i drugačijeg koji se odvija u susret Splitskom prideu te se može razgledati svakim danom osim ponedjeljka od 9 do 21 sat zaključno s 9. lipnja. 

Bejrutski kupaci


Više o izložbi i autoru potražite na linku: IZLOŽBA 

Kontakt:
Tonči K Batalić
0921009999
tonci@qsport.info


Javne politike prema migracijama u zemljama na “Balkanskoj ruti”

15. svibnja, 2019 / Televizijske emisije

Javne politike prema migracijama u zemljama na “Balkanskoj ruti”

Munir Podumljak iz udruge Partnerstvo za društveni razvoj - Zareb predstavlja studiju o promjenama u javnim politikama prema migracijama u zemljama na „Balkanskoj ruti“ te utjecaju tih promjena na opće društvene vrijednosti.

CENZURA PLUS je neprofitna organizacija civilnog društva iz Splita, koja metodama neovisne televizijske produkcije, van institucionalnog obrazovanja i javnog zagovaranja promiče ljudska prava, slobodu medija i radi na razvoju civilnog društva

Pravobranitelj/ica

Partneri i suradnici

PSD Sil BCSDN
 

Donatori

Eu razvoja ljudskih potencijala Ministarstvo kulture Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Norveški fond Ured za udruge Europe for citizens Strukturni i investicijski fondovi AEM Ministarstvo socijalne politike i mladih
 

Projekti “Socijalne usluge – nove mogućnosti za zapošljavanje”, “Volontiranjem prema društveno i ekonomski snažnijim zajednicama“, “Aktivnim građanstvom prema razvoju i boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama južne Hrvatske“, “Društveno (socijalno) poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti”, “Odgovorna i proaktivna zajednica – garancija socijalne uključenosti i bolje kvalitete života svojih građana” sufinancirani su od strane Europske unije. Projekti su također sufinancirani od strane Ureda za udruge Vlade RH, Ministarstva kulture, Ministarstva socijalne politike i mladih, te Agencije za elektroničke medije. Projekt „Unapređenje ljudskih prava u lokalnim zajednicama“ financiran je kroz Financijski mehanizme europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam 2009.-2014.