Open/close
allons-enfants-en-face

23. listopada, 2018.

Novosti

ALLONS ENFANTS! EN FACE!

Inicijativni odbor Dalmatinki i Dalmatinaca poziva vas i ove godine na svečanu i drsko radosnu dodjelu nagrade EN FACE ::: ANFAS u kavani hotela Bellevue u Splitu na Dan osloboñenja grada 26. 10. 2018. godine od 18 h. 

Nagrada ustanovljena i po prvi puta dodijeljena za područje Dalmacije prošle godine u dvjema kategorijama, Izvorne inspiracije (Alemu Ćurinu) i Novog nadahnuća (Antifa Šibenik), izgradila je mrežu pojedinaca i inicijativa koja se već prelila i izvan državice nam, a da bi nas sve držala od propadanja u revizionistički mrak svakodnevnice.

Naše civilizacijsko, antifašističko i humanističko naslijeñe ciljanim se iskrivljavanjem osnovnih pojmova izmiče na kulturnu i političku marginu, a čak i razotkrivanje i rasvjetljavanje sasvim očitih udaraca na temelje tog nasljeña traži sve veću dozu grañanske hrabrosti i odlučnosti.

Upravo prepoznavanje društveno retrogradnih pojava i koncepata te njima odlučno i pravodobno suprotstavljanje – bilo izravnim oponiranjem, bilo afirmacijom takvih praksi i teorija koje uvažavaju, njeguju i promiču socijalnu, ekonomsku i svaku drugu osjetljivost te vode brigu o pravednosti kao dobrobiti i skladnom razvoju sviju i čitave zajednice – djelovanje je koje nagradom EN FACE ::: ANFAS želimo poticati i unaprjeđivati.

Pogledajmo se stoga i ove godine licem u lice i jačajmo mrežu otpora zajedno!

Inicijativni odbor naroda Dalmacije - Vjeko Santrić, Olja Savičević Ivančević, Barbara Matejčić, Neli Ružić, Mirjana Kučer, Diana Magdić, Lovro Krnić, Igra Šain Kovačević, Dragana Modrić, Tonči Šitin, Mašenjka Bačić, Ante Beus, Tajana Jovanović, Ljiljana Šućur, Jerko Bakotin i Igor Miošić - nagradu EN FACE ::: ANFAS dodjeljuje u dvije kategorije za postignuća na području i s područja Dalmacije:

Izvorna inspiracija - onima čije je društveno djelovanje u bilo kojem polju već značajno obilježilo i inspiriralo generacije Dalmatinaca i Dalmatinki 

Novo nadahnuće - onim pojedinkama i pojedincima koji su od rujna 2017. do rujna 2018. godine svojim djelom i angažmanom pridonijeli afirmaciji civilizacijskih, antifašističkih i humanističkih vrijednosti.


Dodjela nagrade EN FACE / ANFAS sufinancirana je ove godine iz Programa "Europa za građane" Europske unije, u okviru projekta “Održivost humanističkih vrijednosti demokratskih načela = Održivost Europske unije”, nositeljice Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda "CENZURA PLUS".

Award is co-funded by the Europe for Citizens programme of the European Union and implemented by the Association for promotion of human rights and media freedoms CENZURA PLUS within a project "Sustainability of humanistic values and democratic principles = sustainability of the EU"

Partneri / Partners


Javne politike prema migracijama u zemljama na Balkanskoj ruti

01. svibnja, 2019 / Televizijske emisije

Javne politike prema migracijama u zemljama na Balkanskoj ruti

Munir Podumljak iz udruge Partnerstvo za društveni razvoj - Zagreb predstavlja studiju o promjenama u javnim politikama prema migracijama u zemljama na „Balkanskoj ruti“ te utjecaju tih promjena na opće društvene vrijednosti.

CENZURA PLUS je neprofitna organizacija civilnog društva iz Splita, koja metodama neovisne televizijske produkcije, van institucionalnog obrazovanja i javnog zagovaranja promiče ljudska prava, slobodu medija i radi na razvoju civilnog društva

Pravobranitelj/ica

Partneri i suradnici

PSD Sil BCSDN
 

Donatori

Eu razvoja ljudskih potencijala Ministarstvo kulture Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Norveški fond Ured za udruge Europe for citizens Strukturni i investicijski fondovi AEM Ministarstvo socijalne politike i mladih
 

Projekti “Socijalne usluge – nove mogućnosti za zapošljavanje”, “Volontiranjem prema društveno i ekonomski snažnijim zajednicama“, “Aktivnim građanstvom prema razvoju i boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama južne Hrvatske“, “Društveno (socijalno) poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti”, “Odgovorna i proaktivna zajednica – garancija socijalne uključenosti i bolje kvalitete života svojih građana” sufinancirani su od strane Europske unije. Projekti su također sufinancirani od strane Ureda za udruge Vlade RH, Ministarstva kulture, Ministarstva socijalne politike i mladih, te Agencije za elektroničke medije. Projekt „Unapređenje ljudskih prava u lokalnim zajednicama“ financiran je kroz Financijski mehanizme europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam 2009.-2014.