Open/close

Tijela upravljanja Udrugom su:
Skupština
Predsjednica Udruge
Izvršni odbor

Skupštinu čine svi redovni članovi/ce Udruge

Predsjednica Udruge zastupa Udrugu.
U slučaju opoziva, odsutnosti ili spriječenosti i ostavke Predsjednice Udruge, u svim poslovima zamjenjuje ju Dopredsjednica/k Udruge.

Izvršni odbor je upravljačko tijelo Udruge na izvršnoj razini i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Izvršni odbor čini 5 članova/ica.Predsjednica Udruge je jedna od njih, po svojoj funkciji. Ostale 4 osobe se imenuju prema funkcijama koje u Udruzi obnašaju: Dopredsjednica/k Udruge, Programska direktorica, Voditeljica financija i Voditeljica ureda.Mandat članova/ica Izvršnog odbora traje četiri (4) godine uz mogućnost da budu ponovno birani.


Pravobranitelj/ica Ured za podršku svjedocima i žrtvama Portal STav!
Pravobranitelj/ica

Partneri i suradnici

PSD Sil BCSDN
 

Donatori

Eu razvoja ljudskih potencijala Ministarstvo kulture Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva Norveški fond Ured za udruge Europe for citizens Strukturni i investicijski fondovi AEM Ministarstvo socijalne politike i mladih
 

Projekti “Socijalne usluge – nove mogućnosti za zapošljavanje”, “Volontiranjem prema društveno i ekonomski snažnijim zajednicama“, “Aktivnim građanstvom prema razvoju i boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama južne Hrvatske“, “Društveno (socijalno) poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti”, “Odgovorna i proaktivna zajednica – garancija socijalne uključenosti i bolje kvalitete života svojih građana” sufinancirani su od strane Europske unije. Projekti su također sufinancirani od strane Ureda za udruge Vlade RH, Ministarstva kulture, Ministarstva socijalne politike i mladih, te Agencije za elektroničke medije. Projekt „Unapređenje ljudskih prava u lokalnim zajednicama“ financiran je kroz Financijski mehanizme europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam 2009.-2014.